vptz rijk van nijmegen gelderland vrijwilliger zijn

header vptz

Vrijwilliger zijn
Vrijwilliger worden
Onze verhalen
Hulp aanvragen

De vrijwilliger

De hulp die VPTZ biedt aan mensen die een moeilijke tijd doormaken, is van onschatbare waarde. Gewoon ‘er zijn’ kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Hoe meer vrijwilligers zich bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen. Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met de VPTZ bij u in de buurt. We vertellen u graag meer over ons werk.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger?

De belangrijkste taak van een vrijwilliger is ‘er zijn’ voor de ongeneeslijk zieke en zijn of haar naasten (partner, familie, vrienden, buren). Dat kan overdag zijn, maar ook ’s nachts. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen of huishoudelijke taken. Ze luisteren, ondersteunen patiënt en mantelzorger, doen licht verzorgende taken zoals de zieke naar de po-stoel brengen, draaien in bed enzovoort. De zorg wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en mantelzorgers.

Wat vraagt VPTZ van een vrijwilliger?

Het werk vraagt veel inzet, een grote betrokkenheid en een evenwichtige persoonlijkheid. Concreet betekent dit:

  • tenminste twee dagdelen per week beschikbaar zijn
  • bereid zijn om ook ’s nachts te waken
  • kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van anderen
  • kunnen omgaan met eigen emoties die in deze situaties naar boven kunnen komen
  • een respectvolle houding hebben ten aanzien van de levensovertuiging van patiënten


Wat biedt VPTZ een vrijwilliger?

Werken als vrijwilliger in de terminale zorg in de thuissituatie geeft heel veel voldoening. Iedere hulpvraag en iedere situatie is uniek en een vrijwilliger kan vaak veel voor mensen betekenen. VPTZ-vrijwilligers volgen een basisopleiding vóór ze worden ingezet. Daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten die verdieping geven aan het werk en waarin ruimte is voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

De vrijwilligers worden intensief begeleid door de coördinator(en).

Ons werk
Vrijwilligers
Onze verhalen
Hulp aanvragen

Graag contact...

  1. Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  2. Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  3. Onjuiste invoer, probeer opnieuw svp.
  4. Invalid Input
  5. Invoer is niet goed gegaan, probeer svp opnieuw

Financiële steun

VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen is een erkende ANBI-instelling.

Giften aan erkende ANBI-instellingen zijn voor de belasting aftrekbaar van uw inkomen.

Lees verder